Solstad SEVER - en medlemsorganisasjon i SEVER-samfunnet

 

etabl. 1996

 

MÅL./.ЦЕЛЬ

 

MIDLER./.СРЕДСТВА

 

LENKER./.ССЫЛКИ

 

   
 

MÅL

Kortfattet informasjon og oppsummerende anvendte analyser av grenseregionale forbindelser mellom Norge og Russland, samt henvisninger til åpnere kompetanseoverføring fra russlandsk til norsk side, med formål utvikling av forretningsliv, kultur og infrastruktur i Nordnorge.

Solstad-SEVER er del av strukturer for utvikling av lokale og regionale fortrinn ved nærhet til naboland og kulturen som Russland representerer, grunnlagt 1992. Solstad-SEVER er uavhengig av øvrige særinteresser, pressgrupper, herunder statlige særinteresser eller -tilknytninger. Solstad-SEVER kan likevel bistå de fleste typer interessenter i form og innhold etter nærmere avklaring, innen grenseregionale forhold av samfunns- og språklig art.

 
TIDSÅNDEN  
   
   

 

 
    <  Solstad SEVER start