Solstad-SEVER - en medlemsorganisasjon i SEVER-samfunnet

 

etabl. 1996

 

MÅL./.ЦЕЛЬ

 

MIDLER./.СРЕДСТВА

 

LENKER./.ССЫЛКИ

 

 
 

TIDSÅNDEN

ILLUSTRERT VED SELEKTIVE GJENGIVELSER FRA INTERNE OG EKSTERNE OMGIVELSER

 

OPPDATERT 27.11.12

SEVER og de Store Linjene - eller de praktiske små påtrykkene

Som tidligere omtalt på førstesida har fellesorganisasjonen i 2012 valgt å dreie fokus bort fra de grenseregionale utfordringene, til oppsummering av noen store linjer de siste årene, og kanskje det siste hundreåret. Mye tyder på at SEVER-styret vil innstille overfor årsmøtet 12.12.12 at SEVER markerer 2013 som "Demokrati-året" eller lignende. Man synes å ha nok grunnlag allerede til å erklære dette påbegynte århundret som tilstrammingas århundre. Motsatsen 1900-tallet i oppmykningas tegn kan underbygges ved at autoritære og totalitære anti-kapitalistiske systemer etterhvert gikk under.

 

Solstad-SEVER ser bare delvis logikken. Ser man isolert på Europa, så er det jo riktig at varianter av autoritære regimer falt som følge av kapitulasjon rundt 1945, og på begynnelsen av 1990-tallet også dels totalitære regimer, dvs også uten eiendomsrett og uten tilgang til alternativ kunnskap. Men de samme to  variantene av planøkonomi ble jo også innført samme århundre, hhv gjennom kupp og valg.

 

Den viktigste grunnen til at Solstad-SEVER er skeptisk til at SEVER gjør 2013 til 'demokrati-året' er likevel ikke det snevre fokuset som nevnt over, men at selve hovedmisjonen til SEVER er å bidra til nedbygging av grensehindre og skape økt forståelse over grensene. Det får være 'partsinnlegget' nu før årsmøtet, så får man heller innrette seg solidarisk når et vedtak er fattet.

 

TIDSÅNDEN
 
 

 

   
 

 

 

 
 

 
 

 
    TIDSÅND-ARKIV